วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

สำรวจข้อมูลปางช้างในพื้นที่อำเภอแม่แตง


สำรวจข้อมูลปางช้างในพื้นที่อำเภอแม่แตง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง  และเจ้าหน้าที่อำเภอแม่แตง  จำนวน   16  ปาง   ช้าง  จำนวน  288  เชือก  เพื่อป้องกันการสวมตั๋วรูปพรรณช้างและหามาตรการร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าช้างป่า
เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2555  และวันที่  23  กุมภาพันธ์  2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น