วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงการสร้างพื้นที่แลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอแม่แตง

จัดประชุม  อปท.  ชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอแม่แตง  จำนวน  4  อปท.
1.  เทศบาลตำบลอินทขิล
2.  อบต.แม่แตง
3.  อบต.บ้านเป้า
4.  อบต.แม่หอพระ
เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2555


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น