วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประชุมผู้ประกอบการช้างและตรวจปางช้าง 2

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเอกสารและหลักฐาน (สพ.1,  สพ.5)  จัดตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอแม่แตงและผู้ประกอบการปางช้าง
เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2555ตรวจปางช้างระหว่างวันที่  21 - 30  มีนาคม  2555
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น