วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ฝึกทักษะการฉีดวัคซีนโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

จัดฝึกอบรมทักษะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว  โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ให้กับอปท.  ดำเนินการ  4  อปท. จำนวน  5,033  โด๊ส
เมื่อวันที่  9  - 15  มีนาคม  2555


1 ความคิดเห็น:

  1. Hello everyone on here my name is Fumo Sadiku living in Malindi City Kenyan I want to tell a little more about a good hearten man called Benjamin Breil Lee working with funding service as loan officer, Mr Benjamin Breil Lee helped me get a loan of 37,115,225.00 Shillings on my trying time trying to get back on my feet to raise my business I know there are some of you here who are in financial difficulties to talk to Mr Benjamin on what's app +1-989-394-3740 Or  also with his personal E-mail on lfdsloans@outlook.com I'm so glad for what he did for me and for his Bank accountant as well Accountant Hernandez Lucas Thank you very much for your work well done.

    ตอบลบ