วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabie Zero) ประจำปี 2555

ร่วมงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (Rabie  Zero)  ประจำปี  2555
เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2555
ณ  ลานน้ำพุ  เซ็นทรัลแอร์พอร์ตไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น