วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมเจาะเลือดสุกรเพื่อหาภูมิคุ้มกันโรคหลังการทำวัคซีน FMD

กิจกรรมเจาะเลือดสุกรเพื่อหาภูมิคุ้มกันโรคหลังการทำวัคซีน  FMD
เมื่อวันที่  24  เมษายน  2555
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจำนวน  2  ฟาร์ม  80  ตัวอย่าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น