วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำและการเลี้ยงหมูหลุม

การให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำและการเลี้ยงหมูหลุม
เมื่อวันที่  26  เมษายน  2555
กลุ่มเกษตรกร  สปก.บ้านสบเลิม  ม.3  ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น