วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมัน-ตอน สุนัขและแมว

โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมัน-ตอน  สุนัขและแมว
ณ  เทศบาลตำบลอินทขิล
เมื่อวันที่  19  เมษายน  2555
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มโซนและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น