วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ตรวจโรคโคนม 2555


ปศุสัตว์อำเภอแม่แตง   และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง  ปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาโรคบรูเซลโลซีส  โรคทูเบอร์คูโลซีส  และโรคพาราทูเบอร์คูโลซีส  ในโคนมพื้นที่บ้านทรายมูล  หมู่ที่  5  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น