วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประชุมผู้ประกอบการปางช้าง

ปศุสัตว์อำเภอแม่แตงร่วมกับนายอำเภอแม่แตงประชุมผู้ประกอบการปางช้างในพื้นที่อำเภอแม่แตง
เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2555  ณ  หอประชุมอำเภอแม่แตง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น